Podpora vďaka pomoci EÚ

Spoločnosť Pyrometal s.r.o. realizuje projekt, ktorý sa uskutočňuje vďaka pomoci EÚ, konkrétne vďaka prostriedkom poskytnutým z Európskeho sociálneho fondu a z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

www.esf.gov.sk

www.ia.gov.sk

www.employment.gov.sk

Stiahnuť Plagát